Akvarieleasing
Annons

Att satsa på mat
Av: Björn Christensen

Om det i vår eminenta publikation funnits en rubrik kallad "små tips och vädjanden". skulle jag vilja att följande rader publicerades där. Vi har skyldigheter gentemot våra skydslingar, är man inte beredd att infria dessa, bör (och skall) man hålla fingrarna borta från akvariehobbyn. Det är stor skillnad på att vara fisk i ett akvarium och i de fria vattnen. Trots detta är det vår skyldighet som akvarister "illusionister", att försöka överbevisa firren att den simmar i frihet. M ...