Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Några reflektioner
Av: Tommy Jansson

När jag följt debatten de senaste åren i Ciklidbladet har det handlat mycket om fiskarnas färger, uppfödning av yngel, vad göra åt eftersläntare, är vildfångat bättre än odlat.

För att få en bakgrund, låt oss gå ut i naturen ett slag så kanske vi delvis får svar på några av frågorna. Ute i de stora sjöarna föds det ett oändligt antal yngel. varav nästan alla går åt till föda åt andra fiskar. Detta är naturligt, då antalet vuxna individer är tämligen kon ...