Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

"Marmelade Cats" bland Mbuna
Av: David H. Eccles

Översättning: Bo Thurén

Jag har blivit tillfrågad om jag kan redogöra för statusen hos färgformen kallad "Marmelade Cat", som uppträder hos många arter bland mbunas. Det har berättats för mig att det var jag som introducerade denna term. Därför har jag nu blivit tillfrågad om jag kan sprida lite ljus över fenomenet.

Som jag kan dra mig till minnes, ringde Peter Davies till mig tidigt i begynnelsen av exporten av från Malawi, för att fråga mig om namnet på e ...