Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Ciklidkamraterna i Växjö
Av: Rolf Johansson

Efter det nyss hållna årsmötet kommer Ciklidkamraterna att fortsätta sin verksamhet utan egen föreningslokal, man kommer istället att träffas hemma hos varandra. Den nya styrelsen har fått följande utseende:

Ordförande/kontaktman: Rolf Johansson Tel: 0470/826 20
Sekreterare: L-G Waltersson
Kassör: Bengt Ahlfors
Ungdomsledare: Björn Nerle ...