Akvarieleasing
Annons

NCS Sör-Norge
Av: Nordiska Ciklidsällskapet

Nordiska Ciclidselskapet, avdeling Sör-Norge er en realitet.

Generelt virker det som om akvariehobbyen i Norge ligger på et lavt nivå. Det rapporteres fra flere klubber åt aktivitetsnivået er synkende og antallet personer der möter opp er sterkt redusert.

Derimot ser det ut som om det er behov for spesial grupper. Så langt jeg kan bedömme situasjonen så ser det ut som om den spesialisering som har funnet sted i industrien og næringslivet også smitter over ...