Akvariekungen
Annons

Mina Aequidens, 2
Av: Alf Stalsberg

Når jeg fortsetter med mine "Aequidens" skal jeg ta for meg "Aeq" flavilabris. Noen har kanskje registrert at jeg har skrevet "Aequidens" gåseöyne, og det kommer av at i Sven O. Kullanders bok "A Revision of the South American Cichlid Genus CICHLASOMA (Teleostei:Cichlidae)" har han også en del som omhandler Aequidens sensu stricto. Og Kullander avla sin doktor avhandling i höst og det som er blitt publisert er den ovenstående boken om revision av Cichlasoma.