Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Haplochromiderna från Malawisjön
Av: Lars-Erik Forsberg

Nästa favorit som absolut inte får saknas i ett Malawiakvarium är den s.k. "Blå delfinen", Cyrtocara moorii. Det är visserligen en fisk som kan bli 20 cm lång, men som är otroligt fredlig. I naturen har den ett ganska intressant beteende som är så vitt jag vet unikt för arten. Den är nämligen ett exempel på en art som utnyttjar kommensalism.

Vad i Herrans namn är nu detta för ett "fikonuttryck" ? Jo, ett beteende som går ut på att utnyttja andra arter till sin e ...