Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Filtrering
Av: Lars-Erik Forsberg

Jag skall i detta nummer fortstta med att ta upp olika pumpar och filtreringsmetoder. Om vi skall titta p de olika filtreringssystem som finns, s kan man dela upp dem i tv grupper nr det gller placeringen. Grupp 1 r det system som arbetar inne i akvariet, typ bottenfilter, innerfilter och snabbfilter. Grupp 2 r de som arbetar utanfr akvariet, typ sugfilter, droppfilter och yttre sandfilter.

Om vi tittar frst och frmst p vad som gller samtliga filtreringsmodeller s r det ...