Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

"Haplochromis" eller Cyrtocara
Av: Marcus Zadenius

För ett par år sedan fördes en häftig debatt i CB om vilket släktnamn som skulle vara det korrekta på dessa ciklider. Precis som övriga ciklidskrifter i Europa, hade CB väntat med att ändra släktnamnet, tills ett definitivt överflyttande hade skett, vilket också har visat sig vara det enda rätta.

I en artikel i den belgiska ciklidtidskriften Cichlidae gör Walter Deproost en noggrann redogörelse för vad Greenwood egentligen menar med sina artikel_arkiv 1979-80 och Deproost har kommit fr ...