Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Sjukdomar hos Malawiciklider
Av: Bo Thurén

Stuart M. Grant, välkänd fångstman av Malawiciklider, har under en längre tid studerat de parasiter och bakteriesjukdomar som förekommer på den vildfångade fisken. Här följer en kort sammanställning över hans rön, samt ' egna kommentarer.


Bakteriesjukdomar

När fiskarna fångats, är den största faran bakterieinfektioner, orsakade av i sjön förekommande bakterier som angriper skadade fiskar. Detta är den viktigaste punkten att beakta och hålla ög ...