Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Ciklidfronten
Av: Lars-Erik Forsberg

Då var det dags för vårt tredje nummer. Eftersom jag inte fått några arga telefonsamtal eller brev så utgår jag från att de två första numren varit tillfredsställande.

I detta nummer kommer en ny stående rubrik: ÖKA DITT VETANDE. Under den rubriken kommer vi att presentera olika akvarietidskrifter som på ett eller annat sätt har anknytning till ciklidhobbyn.

På Ciklidstämman den 7 april kommer vi att utnämna följande hedervärda medborgare till hedersmedlem ...