Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Lördagen den 19 nov. 1983 i Kalmar Nordiska ciklidsällskapet årsmöte
Av: Bo Thurén

§1 Mötets öppnande. NCS:s ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna, samt läste upp dagordningen. Årsmötet beslutar att godkänna uppläst dagordning.
§2 Val av mötesordförande. Årsmötet beslutar att välja Jan Prevéus till mötesordförande.
a Val av mötessekreterare. Årsmötet beslutar att välja Bo Thur ...