Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Ciklidbladet
Av: Jörgen Jörgensen

Takk for siste nr 8-83, bladet er nå fyldigt, avvekslende og bra trykk. Artiklen Gymnogeophagus rhabdotus av Rainer stawikovski sto forst i DCG info 13(4) 1982: 74-80.

Dansk cichlidblad kjorte forst en oversettelse, oversatt av Jens Nyberg. Nå fikk vi samme artikkel i Ciklidbladet (nordisk) og begge oversettelser har samme feil! Vennligst rett dette, ellers er det hele meningslost.

I orginalen står det: Schwanzflossenwirbelknochen, i danske cichlidbladet er det blitt h ...