Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Ciklidfronten
Av: Marcus Zadenius

Flera har hört av sig beträffande 7:ans omslagsbild, att det inte är Lamprologus ocellatus utan det är Lamprologus sp. magara. Av olika anledningar "trillade" texten bort, men den hade i alla fall inte varit rätt. Här kommer den rätta texten istället. Enligt Henrik Malcau, Köpenhamn, som har tagit bilden skall den översta fisken vara en variant på Lamprologus sp. magara och den understa Lamprologus ocellatus.

8:an kom som ni säkert har observerat ovanligt ...