Akvariekungen
Annons

Gymnogeophagus rhabdotus
Av: Rainer Stawikowski

Översättning: Anders Lindén

Den ciklid som skall presenteras här blev införd i fyra exemplar till DDR 1977. De fyra fiskarna blev fångade i en konstgjord murad damm (15 m lång, åtta m bred, en m djup) i Montevideo. Upplysningar om denna arts naturliga förekomstställe finns inte i Dieter Hohl och Paul Ruhma's artikel: "Erstmaligenin unseren Aquarien: Gymnogeophagus rhabdotus (Hensel 1870) i Aquarien Terrarien 9/1980. Men det är nu inte heller så tragiskt. Viktigare ä ...