CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Omslagsbilden Kleei
Av: Anders Lindén

Kärt barn har många namn. Till Sverige har den tidigare importerats som A. kleei, S. O. Kullander som har gått igenom Apistogrammasläktets artbestämningar, har kommit fram till att A. kleei liksom A. klausewitzi är samma fisk som en gång blev beskriven som A. bitaeniatum, varför detta är det giltiga namnet.

Eftersom den importeras regelbundet och är odlad i Sverige samt är mycket vacker, är det dags för ett svenskt populärnamn. Detta bör vara Kleeii eftersom fisken har importera ...