Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Ciklidfronten
Av: Marcus Zadenius

Detta nummer kan var något försenat på grund och anledningen till detta är ciklidinventeringen. P.g.a. tidsbrist har vi inte kunnat korrekturläsa den satta texten, så det kan förekomma ett eller annat sättningsfel.

Jämfört med fjolårets inventering har det skett en del förändringar, men precis som i fjol är det Tropheus duboisi som är populärast och det förvånar inte. Denna ciklid är otroligt vacker som yngel och är ligger kanske förklaringen till varför de ...