Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Är viltfångat garanti för bra fisk?
Av: Lars-Erik Forsberg

Viltfångat anses ju allmänt som garanti för bra färgad fisk och för att 1:a generationen är av hög kvalitet. Tittar man på de flesta stammar som finns av olika ciklider av de som odlats i några generationer dåstämmer det. Men måste det vara så och vad beror det på att det har blivit så här?

Jag skall försöka ge min syn på problemet, framförallt vad som är huvudorsaken,

Det finns troligtvis många faktorer som spelar in och jag kommer bara att snudda vid d ...