CARES
Annons

Kallelse
Av: Jan Prevéus

Medlemmarna i NCS i Stor-Stockholm och även andra ciklidintresserade kallas härmed till sammanträde

Tid: Måndagen den 28 sept kl. 19.00

Plats: Nybropaviljongen, Nybroplan (närmaste T-bana Östermalmstorg, uppgång Birger Jarlsgatan)

Program: Hoppas kunna erbjuda en intressant föredragshållare eller en trevlig diskussion om ciklider. Rapport från styrelsen om fortsatt verksamhet

OBS Det är tillåtet att vid auktionen ange vilke ...