Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Nordiska Ciklidsällskapet (NCS) - Stadgar; Förslag
Av: Jan Prevéus

§ 1 Namn Föreningens namn är Nordiska Ciklidsällskapet (NCS).

§ 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att
a främja intresset för ciklider inom akvariehobbyn i de nordiska länderna,
b underlätta kontakt och verka för ett gott kamratskap mellan föreningens medlemmar, t.ex. genom tidningsutgivning och stödjande av lokala ciklidgrupper,
c stödjainternationellt samarbete inom föreningens intresseområde,
d främja ett allsid ...