CARES
Annons

Inledning till Nybörjarinformation
Av: Kjell Fohrman

En av de allra största bristerna med Ciklidbladet är att den utvecklats till att mer och mer bli ett expertorgan. artikel_arkivna har till största delen handlat om Haplochromis och olika varianter av Tanganyikaciklider mer eller mindre sällsynta och till priser om åtskilliga hundra kronor stycket. Det är väl inget fel att sådana artikel_arkiv förekommer, men det är trots allt så att det är betydligt vanligare med Mbunas än regnbågsmoorii.

Tyvärr så har Ciklidblad ...