Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Betrffande aggressionsbeteende hos Cichlasoma meeki
Av: Gnther K.H. Zupanc

Ciklider har ett mycket utprglat aggressionsbeteende. Drfr r den ofta freml fr beteendeforskning. Hr kommer en kort beskrivning av aggressionsbeteendet hos Cichlasoma meeki.

Vi mste urskilja mellan olika aggressionsformer. Vid intraspecifika aggressioner slss individer av samma art och vid interspecifik aggression individer av olika art med varandra. Den intraspecifika aggression vilken oftast frekommer kan vi dela upp i tv grupper. Den frsta r nr individer av sam ...