CARES
Annons

Mätning av pH-värdet
Av: Linfer

Att mäta ett vattenprovs pH-värde är som regel både det vanligaste och bästa sättet för att få en uppfattning om vattnets kvalitet. Själva begreppet pH-värde är däremot för de flesta människor ett ganska diffusa värde, vilket man inte närmare känner till, även om man så gott som dagligen möter det i olika sammanhang. De flesta har väl för sig att såväl vatten som magsäck skall hålla ett pH-värde av ca 7, men vad som egentligen menas med denna siffra vet man dock ...