Akvariekungen
Annons

Tanganyikaciklidernas ekologi
Av: Gunnar Berglund

Undersökningsmetoder

Studier av ekologin för sjöns fiskar är ett tidsödande arbeta som kräver mycket tålamod, men metoderna är i grund och botten enkla och avser:

1) Observationer i naturen. (Dykning med grodmansutrustning).
2) Akvarieobservationer.
3) Analyser av maginnehåll.
4) Morfologiska studier av anpassningen till ett visst livssätt. Dessa studier är utförda på
a) Tänder.
b) Fjäll. ...