Sandby Ciklidhobby
Annons

Diskussionsinlägg
Av: Åke Christoffersson

Då vi under tiden för akvariets dag i Göteborg kom fram till de resultatet att vi nu mera inte kan hålla Tidskriften (Ciklidbladet) inom den förutvarande ramen av utgiftskontot samt då den under nuvarande skede faller inför en betydande kostnadsökning för tryckningen, ja då anser i varje fall jag sant förstod jag vid Ciklidträffen då detta var på tapeten, att vi bör utdebitera en större medlemsavgift.

Alla äro vi överens om att kostnaderna inom samtliga fält har stig ...