CARES
Annons

Gisseldjur i Tanganyika- akvarier
Av: Åke Christoffersson

Ett bekymmer som jag haft att brottas med under en lång period är den sötvattenpolyp vilken vi kallar Hydra och vilket kan i ett Tanganyika- akvarie utgöra en besvärande faktor.

Detta har jag personligen fått erfara under denna period som gått sedan jag under en tidig foderfångst i en grund damm, eller rättare sagt, en översvämmad äng var ute i syfte att fånga mygglarver, vilket det f.ö. fanns i riklig mängd. Men, som sagt, det var inte bara mygglarver jag råkade få i ...