Sandby Ciklidhobby
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Ciklidfronten
Av: Yngve Skoglund

Så kom då till slut Ciklidbladet för nov.-dec. ut. Sjukdomar, övertids- arbete på tryckeriet m.m. stoppade det, och det såg länge hopplöst ut. Men nu är det ute och jag hoppas detta januari-nummer skall komma i tid, och för övrigt att organisationen jag skisserade i nov.-dec.-numret skall klaffa. Om Du inte var med på medlemslistan, om Du inte fått tidningen så läs i nov.- dec.-numret hur Du skall förfara.

Jag har haft mycket telefokontakter senaste tiden som visar att ...