CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Ciklidfronten
Av: Yngve Skoglund

Detta Ciklidblad innehåller en medlemsförteckning. Kolla direkt för det första att Du är med och för det andra att namn och adress är riktiga. Om något är fel, skriv till

Åke Christoffersson, Annebovägen 1 B, 371 00 Karlskrona. Tel. 0455/2 58 98.

Han kommer i fortsättningen att sköta medlemsregistret, så adressändringar skall i fortsättningen skickas till honom. Vi har alltså delat upp arbetet ytterligare. Jag samlar artikelmaterial, fru Olsson i Jönköping ...