Akvarieleasing
Annons

Ciklidfronten
Av: Yngve Skoglund

Först programmet för ciklidträffen i Örebro den 17 mars 1973.

Program
10.00 Ciklidträffen öppnas, hälsningsanförande
10.30 Sydamerikanska ciklider (Bildföredrag av K. Augustinsson)
11.30 Diskusfilm
12.00-13.30 Lunch
13.30 Bildföredrag om Malawi och Tanganyikaciklider (B. Selbrink och Y. Skoglund)
14.30 Diskussion kring N.C.S.
15,30 Fiskbörs
16.30 Besök på utställningen

Ciklidgruppen
Örebro

På lörda ...