CARES
Annons

Ciklidfronten
Av: Yngve Skoglund

Ciklidträffen i Örebro den 17 mars närmar sig. Vi har varit tvungna skjuta på definitivt program till marsnumret, som kommer första veckan i mars, där vi anger tider och lokaler för träffen.

Ryktet om träffen har spritt sig snabbt, och jag har fått många brev och telefonsamtal efter CB nr 1 där vi glimtade om den. Många frågar om fiskbörsen, som verkar komma att stå i centrum. En del undrar över hur den skall fungera. Jo, i princip så att Du tar med Dig det ciklidpar, ...