Akvariekungen
Annons

Fjärilsciklider
Av: Yngve Skoglund

För 5 år sedan lekte jag sist med denna vackra fisk. Leken skedde på en sten och ynglen drogs upp av föräldrarna. Idag har jag åter fjärilar, men jag får inga yngel. Fisken leker i gropar, rommen äts upp eller möglar. Ove Gustavsson, storodlaren i Huskvarna, har samma erfarenheter. Inga lekar på stenar, bara i gruset. Är vi akvarister orsaken till detta leksätt? Författaren till nedanstående artikel undrar det också. Finns det förresten någon i Ciklidsällskapet som har fjäril ...