Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Från Taxonomi- gruppen
Av: Sven O. Kullander

Efter examination av Steatocranus elongatus Nichols & LaMonte, och S. gibbiceps Boulenger, står det nu klart att samtliga medlemmar av släktet införts levande till Europa och Sverige i akvariesammanhang.

Dock: endast Steatocranus casuarius Poll, säljs i akvariehandeln under sitt riktiga namn och endast den är omedelbart avskiljbar från de två andra, som speciellt när det gäller unga djur kan vara svåra att skilja åt. S. gibbiceps är den kraftig ...