Sandby Ciklidhobby
Annons

Lite problematik
Av: Sven O. Kullander

Mängden av ciklidarter har ökat starkt på senare år. Tyvärr har då också inträtt ett slags systematiskt kaos, som är fallet inom många andra artrika familjer. I den här artikeln vill jag inte ge något svar på mysterier, men ta upp den till diskussion och peka på några viktiga punkter som kan föra oss närmare svaren.

Äldst i gården är väl vår gamle "scalare". Hans namn är erkänt vagt. I akvarielitteraturen förekommer idag 4 Pterophyllum- arter; Pt. alt ...